Algemeen
088 123 78 78
Support
088 123 78 00

Faq / E-mail foutmeldingen

 

 

Uitleg foutcodes

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: er wordt getracht een mail te verzenden, maar dit wilt niet lukken en er komt een mail terug met een melding van een foutcode, gevolgd door een wazige omschrijving dat de mail niet kan worden afgeleverd.
 
Wat betekenen nu al die codes? Want als dat bekend is, weet u ook vaak waarom de mail niet aankomt en waar de fout ligt. Hieronder vindt u een kleine uitleg naar de opmaak van de foutcodes en met name van die codes die worden gebruikt door de verschillende filters om spam en andere junk-mail tegen te houden.
 
Foutcodes betrekking hebbende op het niet kunnen ontvangen/verzenden van email, komen voor in twee vormen.
 
1. Foutcodes '0x...'.
Deze foutcodes zijn te herkennen aan hun foutcode, die telkens met een Ox-code begint. Deze zijn op hun beurt weer onder te verdelen in zeven categoriën, te weten: (a) Algemene fouten, (b) Winsock fouten, (c) SMTP Fouten, (d) POP3 fouten, (e) IMAP fouten, (f) NNTP (News Server) fouten, (g) RAS (Remote Access) fouten. Al deze fouten worden in een apart hoofdstuk weergegeven. De meest voorkomende fouten hebben een aparte vermelding gekregen met oorzaak en oplossing.
 
2. Foutcodes in de vorm van x.x.x  of xxx
Waarbij x staat voor een getal, worden door andere mailservers en spamfilters gebruikt om de reden aan te geven waardoor de mail wordt geweigerd / niet wordt afgeleverd. Dit zijn 'EMSS foutcodes', oftewel Enhanced Mail System Status Foutcodes. Dit zijn zogeheten 'bouncebacks' en met deze berichten kan je zien wat fout is gegaan en waarom de mail is geweigerd. Hierdoor kan je dus bepalen of het probleem / euvel zich aan jouw kant bevindt of aan de andere partij is te wijten.
 
E-mailfouten genoemd onder optie 1 zijn eigenlijk hexadecimale foutmeldingen waarbij elk getal voor een specifieke code/fout staat. De foutcodes genoemd onder (2) bestaan uit drie getallen, waarbij de eerste rwee getallen voor specifieke commando's / categoriën staan. Het eerste getal kan variëren van 1 tot en met 5 en heeft betrekking op het antwoord. Dit kan goed, slecht of incompleet zijn. Hieronder volgen de verschillende cijfers en hun betekenissen:
 
1. Het commando is geaccepteerd, maar de actie wacht nog op bevestiging van een antwoord.
2. De actie is succesvol afgerond.
3. Het commando is geaccepteerd, maar de actie wacht op ontvangst van verdere informatie.
4. Het commando is niet geaccepteerd en de actie is niet uitgevoerd. Meestal het gevolg van een tijdelijke fout en oplosbaar door het bericht opnieuw aan te bieden.
5. Het commando is niet geaccepteerd en de actie is niet uitgevoerd. Dit is een permanente fout. Er moet eerst iets worden gerepareerd/aangepast alvorens de actie zal werken.
 
Foutmeldingen, beginnend met 5 zijn het meest voorkomend.
 
Het tweede getal kan variëren van 0 tot en met 7. Hieronder volgen de verschillende cijfers en hun betekenissen:
0. Er heeft zich een syntax-fout voorgedaan.
1. Betreft een informatiebericht, zoals bv HELP.
2. Betreft de status van de connectie.
3 en 4 zijn niet gespecificeerd en worden niet gebruikt.
5. Geeft de status van de ontvangende mail server weer.
6. Betreft fouten met betrekking tot de gebruikte media of conversie.
7. Betreft meldingen betrekking hebbende op beveiligingsfouten.
 
Alhoewel cijfers 3 en 4 als tweede getal binnen de code niet worden gebruikt als zodanig, zijn er wel een aantal codes welke deze cijfers gebruiken. Dit zijn dan codes met een specifieke betekenis die niet in een categorie zijn te bevatten. Zie artikel "Voorkomende 5.x.x foutmeldingen,deel 1" en/of "Voorkomende 5.x.x foutmeldingen, deel 2" voor voorbeelden van deze codes.

Foutcode: 0x8004210B

Foutmelding

Wanneer u een SMTP-e-mailbericht verstuurt met behulp van SSL (Secure Sockets Layer) en een POP3-account, wordt het volgende foutbericht weergegeven en blijft het bericht in het Postvak UIT staan: 'Bij taak Verzenden en ontvangen is een fout (0x8004210B) opgetreden. Er is een time-out opgetreden bij de bewerking voordat een antwoord van de SMTP-server voor uitgaande berichten is ontvangen. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met uw serverbeheerder of Internet-provider'.

 

Oplossing

Installeer het meeste recente Service-Pack van Microsoft OfficeXP. Dit Service-Pack kunt u downloaden vanaf de Microsoft Site.

Foutcode: 0x80042108-email

Foutmelding
Bij taak pop.uwprovider.nl (voorbeeld) is een fout (0x80042108)opgetreden. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server (...). Deze foutmelding kunt u bij Outlook (Express) krijgen als u uw mail wilt binnenhalen.
 
Oplossing
De antivirussoftware op uw PC is waarschijnlijk voorzien van een functie waarmee e-mail wordt gescand. Om het probleem op te lossen moet u dan de instellingen aanpassen. De opties kunt u bij veel antivirusprogramma's vinden door te dubbelklikken op het icoontje in de taakbalk rechts waar ook de tijd wordt weergegeven. Een andere manier om bij de instellingen te komen is via Start en Alle programma's (zoek naar de antivirussofteware).

Foutcode: 0x800ccc0d

Foutmelding
CANT_FIND_HOST - Kan server niet vinden
 
Oplossing
Mogelijke oorzaken en eventuele oplossingen:
 
Is er wel een internetverbinding? Kunt u wel op websites komen dan zijn de account instellingen mogelijk onjuist. Stel een nieuw e-mailaccount in
Als er ook geen webpagina's bezocht kunnen worden is er mogelijk geen internetverbinding actief
Herstart de computer en probeer het nogmaals
Schakel virusscanner en/of firewall (tijdelijk!) uit en probeer nogmaals te e-mailen. Controleer op 'Wel verbinding geen data'
 
Lukt het met deze tips nog steeds niet om goed te mailen? Stel dan uw e-mailprogramma (Outlook) helemaal opnieuw in.

Foutcode: 0x800CCC0E

Foutmelding
Bij het verzenden van e-mail: het verbinden met de server is mislukt. Account: 'uw_account', Server: 'uw_SMTP-server', Protocol: SMTP, Poort: 25, Beveiligd (SSL): Nee, Socketfout: 10061, Foutnummer: 0x800ccc0e.
 
Bij het ontvangen van e-mail: het verbinden met de server is mislukt. Account: 'uw_account', Server: 'uw_POP3-server', Protocol: POP3, Poort: 110, Beveiligd (SSL): Nee, Socketfout: 10061, Foutnummer: 0x800ccc0e.
 
NB: Als socketfout kan ook 10060 voorkomen.
 
Oplossing
De meldingen verschijnen wanneer u de mailservers voor uitgaande en inkomende mail niet juist heeft ingesteld óf bij een geblokkeerde poort 25 en/of poort 110 (door firewall, virusscanner of provider).
 
Oplossing
Zorg ervoor dat het email account correct is ingesteld in Outlook (servernamen inkomende en uitgaande mail). Probeer mail te ontvangen of te verzenden met uw firewalls en andere security software uit en kijk of dit het probleem veroorzaakt. Waneer dit helpt, stel de firewall dan zo in dat hij overweg kan met Outlook.
 
Oplossing
Het is ook mogelijk dat domein verkeerd wordt ge-resolved. Open hiervoor een cmd-scherm op de pc via Start/Run/'cmd'. Voer hier een ping of nslookup commando uit naar het domein om te kijken waar het naar toe verwijst. Het domein is het gedeelte achter het @-teken in het emailadres.
 
Indien dit naar een foutief of niet bestaand adres verwijst, verander dan de DNS-servers op de pc naar die van de provider of naar die van Google (8.8.8.8), in plaats van het automatisch laten zoeken van een DNS-server.

Foutcode: 0x800CCC0F

Foutmelding
De melding 0x800CCC0F wordt veroorzaakt doordat de verbinding met de e-mailserver plotseling is verbroken, bijvoorbeeld door het uitvallen van de (inbel-)verbinding of een storing in het dataverkeer met uw modem.
 
Oplossing
Probeert u nogmaals te verbinden en uw e-mail opnieuw op te halen. Het kan zijn dat uw anti-virusprogramma te lang nodig heeft voor het scannen van de binnenkomende berichten. Een oplossing kan zijn de server time-out in uw e-mailprogramma op een langere tijd in te stellen:

 

 • Open Outlook (Express)
 • Klik op 'Extra'
 • Klik op 'Accounts'
 • Klik op het tabblad E-mail
 • Selecteer het e-mailaccount
 • Klik op Eigenschappen ('Properties')
 • Klik op het tabblad Geavanceerd ('Advanced')
 • Onder 'Time outs voor de server' ziet u een schuifknop. Zet deze zo ver mogelijk naar rechts

 
Overige mogelijke oplossingen
Schakel de anti-virus programma uit
Schakel de firewall uit
Het mail bericht is te groot
Verwijder het account in Outlook (Express) en maak een nieuwe account aan

Foutcode: 0x800CCC19

Foutmelding
De melding 0x800CCC19-email wordt veroorzaakt door een beschadigd e-mailaccount in Outlook. U kunt geen e-mail ontvangen en verzenden.
 
Oplossing
Alvorens het betreffende account te verwijderen kun u het volgende eerst doen tegen foutmelding 0x800CCC19:

 

 • Schakel tijdelijk uw anti-virusprogramma uit
 • Schakel tijdelijk ook uw firewall uit

 

Als dit de oorzaak is weet u dit nu en kunt u hier de oplossing vinden. Werk niet zonder firewall of virusscanner. Lukt het nu nog niet om e-mail te verzenden of te ontvangen, dan kunt u een backup maken van uw mailbestanden en account verwijderen uit Outlook Express. Vervolgens maakt u een nieuw e-mailaccount aan. Ga als volgt te werk en maak éérst een backup van het e-mailaccount dat u gaat verwijderen. U doet dit als volgt:

 

 • Open Outlook Express (er hoeft geen verbinding gemaakt te worden)
 • Klik op 'Extra' en dan op 'Opties'
 • Klik op het tabblad 'Onderhoud'
 • Klik op de knop 'Opslag Map'. Het scherm 'Opslaglokatie' wordt geopend
 • Klik met de rechter muisknop in de invulregel en selecteer alles met de linker muisknop
 • Klik nogmaals met de rechter muisknop in die regel en vervolgens met de linker muisknop op Kopieren
 • Sluit Outlook (Express)
 • Klik op Start en vervolgens op 'Uitvoeren'
 • Klik met de rechter-muisknop in de opdrachtregel en klik op 'Plakken'. Nu verschijnt de regel die u gekopieerd hebt uit Outlook Express
 • Klik nu op 'OK'. Er wordt een venster geopend waarin alle mailbestanden zichtbaar zijn
 • Klik bovenin op Bewerken en daaronder op Selecteer alles
 • Klik bovenin op 'Bewerken' en daaronder op 'Kopieren'
 • Sluit alle openstaande vensters
 • Maak een nieuwe map op het bureaublad en noem deze bijvoorbeeld 'backup-mail'
 • Plak alle bestanden in deze map (rechtermuis-knop). U heeft nu een backup van de e-mailbestanden

 

Wanneer u nu:

 

 • Via 'Extra' en 'Accounts' (bovenin Outlook) uw corrupte e-mailaccount verwijdert
 • Vervolgens Outlook eerst afsluit
 • En een nieuw account weer aanmaakt in Outlook, dan zou uw mail-account weer naar behoren moeten werken

Foutcode: 0x800CCC79-0x800CCC78-email

Foutmelding
Vaak voorkomende oorzaken van 0x800CCC79 en/of 0x800CCC78:

 

 • Ongeldige tekens in eigen e-mailadres
 • Ongeldige tekens in e-mailadres van geadresseerde
 • Ongeldige e-mailadressen in het adresboek *
 • Inbellen via andere provider dan eigen inbelprovider **

 

* Controleer deze en vewijder ze, leeg daarna uw Postvak Uit
** Niet bij ADSL- en kabelinternetverbinding
 
Oplossing

 • Open Outlook (Express)
 • Klik bovenin op Extra en daarna op Accounts
 • Klik op het tabblad 'E-mail'
 • Kies account van foutmelding-0x800CCC79-0x800CCC78-email
 • Klik op 'Eigenschappen'
 • Klik op het tabblad 'Algemeen'
 • Controleer e-mailadres op juistheid en/of vreemde tekens
 • Verwijder alle e-mailberichten in Postvak Uit van Outlook

Foutcode: 0x800CCC80

Foutmelding
De melding 0x800CCC80 wordt veroorzaakt doordat een instelling niet goed staat in Outlook (2007).
 
Oplossing
Ga als volgt te werk:

 

 • Open Outlook (2007)
 • Ga naar 'Extra' en vervolgens naar 'Opties'
 • Klik op het tabblad 'Email instellingen'
 • Ga nu naar 'E-mailaccounts'
 • Selecteer het betreffende account en klik op 'Wijzigen'
 • Ga naar 'Meer Instellingen'
 • Klik op het tabblad 'Server voor uitgaande e-mail'. Hier is een optie 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' die u aan of uit kunt vinken. Waarschijnlijk staat bij de foutmelding 0x800ccc80 de optie aangevinkt. Haal het vinkje weg en klik vervolgens op 'OK' (opslaan). Sluit Outlook af en open het opnieuw. Als het goed is komt de foutmelding 0x800ccc80 nu niet weer terug

Foutcode: 0x800420CB

Foutmelding
Mogelijke meldingen zijn:

 

 • Bericht kan niet geopend worden van de Verzonden items
 • MailAccount, 'Server:relay.gakijken.nl', Protocol:SMTP,Port:25,Secure(SSL):No, Error Number:0x800420CB

 
Oplossing
Meest voorkomend is een Verzonden Items.dbx file die corrupt is geworden. Om dit te herstellen:
 

 • Klik op 'Eigenschappen' en vervolgens op 'Accounts'
 • Klik op het tabje 'Mail'
 • Klik op een duplicaat e-mailaccount, en vervolgens op 'Verwijderen'. Blijf dit doen totdat alle kopiën zijn verwijderd
 • Klik op 'Sluiten'

 

 • Mocht het probleem zich blijven voortdoen, probeer het 'Verzonden items'=bestand (Outbox.dbx) te verwijderen. Let wel: dit zal alle e-mails die nog aanwezig zijn permanent verwijderen. U doet dit als volgt:
   
  Sluit Outlook Express
 • Klik met de rechtermuistoets op 'Start'
 • Klik op 'Zoek' (of 'Find' or 'Search')
 • Zoek naar het bestand 'Outbox.dbx'
 • Klik met de rechtrermuittoets op het bestand en kies voor 'Verwijderen' en voor 'Ja'
 • Start Outlook Express, en probeer het opnieuw

Foutcode: 0x800CCC62

Foutmelding
De foutmelding-0x800ccc62-email in het mailprogramma Outlook verschijnt als de mailserver voor de uitgaande mail in het mailaccount onjuist is ingesteld, of indien het poortnummer voor uitgaande mail (25) is geblokkeerd. Dit laatste kan door een firewall, een virusscanner, of uw internet provider gedaan zijn.
 
De officiële uitleg van Microsoft is:
 
FOUTCODE 0x800CCC62
TYPE FOUT SMTP_500_SYNTAX_ERROR
BESCHRIJVING Syntaxisfout geretourneerd
 
Sommige internetproviders staan niet toe dat e-mail wordt verzonden buiten de eigen mailserver om van deze internetprovider. Poort 25 voor uitgaande e-mail wordt dan geblokkeerd. U dient dan voor de uitgaande mailserver (SMTP) de mailserver van uw internet provider te gebruiken.
 
Oplossing
Stel de juiste mailserver in en/of ga na of poort 25 geblokkeerd is.

Foutcode: 0x800ccc92

Foutmelding
De foutmelding-0x800ccc92-email kan verschijnen wanneer uw instellingen niet correct zijn in Outlook of Outlook-Express. Het wachtwoord of de gebruikersnaam zijn dan niet goed ingevoerd. De volgende melding verschijnt wanneer u uw mailprogramma opent en berichten wilt binnenhalen of verzenden: 'Er is een probleem opgetreden tijdens het aanmelden bij de e-mailserver. Uw wachtwoord is geweigerd. Account: 'alias on Server', Server: 'server', Protocol: POP3, Server Response: '-ERR Logon failure: unknown user name or bad password.', Port 110, Secure(SSL): No, Server Error: 0x800CCC90, Error Number: 0x800CCC92'.
 
Oplossing
Uw accountnaam controleren in Outlook Express:
 
Klik op 'Accounts' in het menu 'Extra'
Open het tabblad 'E-mail' en klik op uw e-mailaccount
Klik op 'Eigenschappen' en open het tabblad 'Servers'
 
Let op: bij veel providers is de de loginnaam (gebruikersnaam) dezelfde is als het volledige e-mail adres. Controleer dat voor uw account!

Foutcodes x.1.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.1.0 - Other address status
Status ander (ontvanger) adres is niet wat het hoort te zijn.
 
X.1.1 - Bad destination mailbox address
Slechte ontvanger mailbox adres. Emailadres waarschijnlijk fout geschreven.\ of veranderd.
 
X.1.2 - Bad destination system address
Slechte ontvanger systeem adres. Adres van server / domein adres. Adres waarschijnlijk fout geschreven of veranderd.
 
X.1.3 - Bad destination mailbox address syntax
Syntaxfout van ontvanger email adres. Email adres fout geschreven/letters vergeten/foute combinatie/etc.
 
X.1.4 - Destination mailbox address ambiguous
E-mail adres ontvanger is niet specifiek, meerdere zelfde adressen gevonden voor het domein. Emailadres specifieker maken.
 
X.1.5 - Destination mailbox address valid
E-mailadres ontvanger is geldig.
 
X.1.6 - Mailbox has moved
E-mailades ontvanger is verplaatst / verwijderd / geblokkeerd. Meerdere redenen mogelijk. Telefonisch nabellen.
 
X.1.7 - Bad sender's mailbox address syntax
Slecht emailadres van afzender. Syntaxfout bij afzender.
 
X.1.8 - Bad sender's system address
Slecht emailadres van afzender. Foutief server of domeinnaam.
 
X-1-9 - Message relayed to non-compliant mailer
Het adres is geldig, maar de ontvanger maakt gebruikt van een server die niet overeenkomt met de conventies.

Foutcodes x.2.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.2.0 - Other or undefined mailbox status
Ander, of ongedefinieerd status probleem ontvanger mailbox. Mailbox vol/geblokkeerd/domein mailbox quota overschreden.
 
X.2.1 - Mailbox disabled, not accepting messages
Ontvanger mailbox geblokkeerd door systeembeheerder, geen mogelijkheid tot ontvangen van emails.
 
X.2.2 - Mailbox full
Ontvanger mailbox is vol, geen mogelijkheid tot ontvangen mail. Mailbox eerst leegmaken of meer schijfruimte aanvragen.
 
X.2.3 - Message length exceeds administrative limit
Bericht overschrijdt administratief limiet (meestal 20MB) van wat een mail in 1x kan verzenden. Er is een limiet bij ontvanger ingesteld voor grootte.
 
X.2.4 - Mailing list expansion issue
Probleem met grootte van mailing list bij het verzenden. Sommige, of alle adressen zijn ook weer email lijsten/groepen.

Foutcodes x.3.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.3.0 - Other or undefined mail system status
Ander of ongedefinieerd mail systeem status fout. Kan bij ontvanger of afzender.
 
X.3.1 - Mail system full
Mail systeem is vol. Wachtrij is vol. Kan bij ontvanger of afzender zijn.
 
X.3.2 - System not accepting network messages
(Mail-) systeem accepteert geen netwerk meldingen meer. Bij ontvanger.
 
X.3.3 - System not capable of selected features
(Mail-) systeem niet in staat om gevraagde handelingen uit te voeren. Kan bij ontvanger of afzender.
 
X.3.4 - Message too big for system
Mail is te groot (>20MB) voor het systeem om af te leveren. Meestal bij ontvanger.
 
X.3.5 - System incorrectly configured
Mailsysteem foutief geconfigureerd. Meestal bij ontvanger, ook mogelijk bij afzender. Komt voor bij greylisting, wanneer afzender slechts eenmaal mail aanbiedt.

Foutcodes x.4.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.4.0 - Other or undefined network or routing status
Ander of ongedefinieerd netwerk of routering status probleem. Pad van email dient nagekeken te worden om de storing te localiseren.
 
X.4.1 - No answer from host
Geen antwoord terug van de server van de ontvanger. Mogelijk down of iets anders aan de hand.
 
X.4.2 - Bad connection
Slechte, algemene verbinding met de ontvanger. Dit kan een klapperende lijn zijn, een overbelaste lijn, etc.
 
X.4.3 - Routing server failure
Routeringsfout. Ergens op het traject tussen afzender en ontvanger is de verbinding verbroken. Pad van email nagaan om fout te localiseren.
 
X.4.4 - Unable to route
Onmogelijk om te routeren. Pad wordt onderling ergens geblokkeerd of afgewezen. Pad van email nagaan om fout te localiseren.
 
X.4.5 - Network congestion
Netwerk overbelasting. Bandbreedte overbelast, email wordt of tegengehouden of, in ergste geval, gedropt en zal niet aankomen.
 
X.4.6 - Routing loop detected
Routeringsloop gedetecteerd. Mail zal in een cirkel blijven draaien en niet aankomen. Onderweg foutieve route ingesteld. Pad van email nagaan.
 
X.4.7 - Delivery time expired
Aflevertijd overschreden. Meerdere redenen mogelijk. Indien de afleverende server goed staat ingesteld zal het opnieuw worden aangeboden.

Foutcodes x.5.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.5.0 - Other or undefined protocol status
Ander of ongedefinieerd protocol fout. Protocol fout. Het foute protocol wordt ook vermeld. Hiermee kan je ook de reden vinden.
 
X.5.1 - Invalid command
Ongeldig commando. Commando wordt getoond. Hiermee kan de reden worden gevonden en ook opgelost worden.
 
X.5.2 - Syntax error
Algemene syntax fout. Fout wordt vermeld. Deze dient te worden verholpen om mail te laten aankomen.
 
X.5.3 - Too many recipients
Te veel ontvangers. Melding als gevolg van te veel ontvangers, te veel mails in 1 uur, of te veel mails in 1 dag. Oplossing: splits de bulk mail op.
 
X.5.4 - Invalid command arguments
Goede verzending met foutieve protocol(-s). Gebruik melding van foute protocol om de reden te vinden.
 
X.5.5 - Wrong protocol version
Foutieve protocol versie. Foute protocol en juiste waarden worden meegegeven. Meestal moet er een update plaatsvinden.
 
X.5.6 - Authentication Exchange line is too long
Tijdens authenticatie is de afzender boven het maximum aan lijn karakters gekomen. Oplossing: Zorg dat waarde op minimaal 12288 octets staat.

Foutcodes x.6.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.6.0 - Other or undefined media error
Ander of ongedefiniëerderd media. Verander instellingen van media or upgrade media.
 
X.6.1 - Media not supported
Gebruik van niet-gesuporteerde media. Deze veranderen en er kan weer gemaild worden.
 
X.6.2 - Conversion required and prohibited
Heen en  weer email verwacht authenticatie. Authenticatie verplicht.
 
X.6.3 - Conversion required but not supported
Heen en weer email verwacht authenticatie. Auhtenticatie wordt niet ondersteund.
 
X.6.4 - Conversion with loss performed
Doet het, echter verbinding heeft packet loss. Verzendt op een rustiger moment.
 
X.6.5 - Conversion failed
Verbinding wordt niet opgebouwd. Oplossing:  Bij authenticatie wordt het bericht geweigerd. Gebruik melding voor verdere oplossingsrichting.

Foutcodes x.7.x

Hieronder de Engelstalige foutmeldingen met Nederlandse vertaling / verklaring.
 
X.7.0 - Other or undefined security status
Ander of ongedefiniëerd beveiligingsstatus. Reden is vermeld in email waaom de mail niet aankomt.
 
X.7.1 - Delivery not authorized, message refused
Aflevering is niet toegestaan, mail geweigerd. Meerdere redenen mogelijk, deze worden vermeld.
 
X.7.2 - Mailing list expansion prohibited
Te grote bulk mail lijst. Het is niet mogelijk om de mail als zodanig te verzenden. Mail opknippen in brokken voor de ontvangers.
 
X.7.3 - Security conversion required but not possible
Beveiliging vereist, maar niet mogelijk. Reden wordt vermeld. Dit zal ook de oplossing aangeven.
 
X.7.4 - Security features not supported
Beveiligingseisen worden niet ondersteund. Deze zijn van de afzender en hierop kan de ontvanger geen weerwoord geven.  Tijdelijk uitschakelen.
 
X.7.5 - Cryptographic failure
Fout in de beveiliging qua handtekening. Meerdere oplossingen mogelijk. Zie de reden hiervoor.
 
X.7.6 - Cryptographic algorithm not supported
Gebruikte beveiligingsalgoritme wordt niet ondersteund. Reden geeft aan welke niet wordt ondersteund en welke eventueel wel.
 
X.7.7 - Message integrity failure
Origineel bericht is onderweg veranderd of corrupt geraakt. Mogelijk door pakketgrootte of restrictie hierop. Zie de reden voor uitleg.
 
X.7.8 - Trust relationship required/Authentication credentials invalid
Beveiligingsauthenticatie tussen beide partijen verwacht of huidige is ongeldig (geworden). Nieuwe aanmaken met de andere partij.
 
X.7.9 - Authentication mechanism is too weak
Beveiligingsmechanisme is te zwak. Huidige methode verbeteren of andere methode kiezen/gebruiken.
 
X.7.10 - Encryption Needed
Encriptie verwacht voor deze afzender. Mail opnieuw opsturen met optie 'encryptie'.X.7.11 - Encryption required for requested authentication mechanism
Voor de gebruikte vorm van authenticatie is encriptie vereist. Mail opnieuw versturen met optie 'encriptie'.
 
X.7.12 - A password transition is needed
Er moet gebruik gemaakt worden van een specifieke vorm van beveiligingstransmissie voor verbinding met deze ontvanger. Reden geeft uitleg.
 
X.7.13 - User Account Disabled
Het account van de ontvanger is (tijdelijk) geblokkeerd. Reden geeft aan waarom of wie er hierover gevraagd kan worden.
 
X.7.14 - Trust relationship required
Vertrouwensbasis is nodig. Maak een passwoord-relatie aan met de ontvanger.
 
X.7.15 - Authentication credentials invalid
Huidige aanmeldgegevens, inclusief beveiligingscode, zijn niet meer geldig. Nieuwe aanmaken.
 
X.7.16 - Future release per-user message quota exceeded
Huidige maximum toelaatbare mailqueue voor de afzender is bereikt. Er kan pas verzonden worden wanneer de rij weer leger is geworden.X.7.17 - Future release system message quota exceeded
Huidige maximum toelaatbare mailqueue voor de server is bereikt. Er kan pas verzonden worden wanneer de rij weer leger is verzonden.

Vaak voorkomende x.x.x foutmeldingen

200-codes
 
211 - System status / system help reply
Systeem status of help lijst, opgevraagd door gebruiker. Is geen echte mail fout.
 
214 - Help message
Er volgt een help-bericht voor de gebruiker.
 
220 - Domain service ready
Operationele code dat de server klaar is voor ontvangen van opdrachten.
 
221 - Service closing transmission channel
Server meldt zich af na verloop van tijd dat er geen opdrachten zijn of bij een "einde-bericht"-melding.
 
250 - Requested mail action okay and completed
Mail opdracht geaccepteerd en succesvol afgerond. Dit is de beste melding welke aanwezig is.
 
251 - Will forward to forwardpath
Bericht wordt doorgestuurd.
 
252 - Pending messages for node started. Cannot Verify user, will take message for this user and attempt delivery
Alhoewel gebruiker/afzender onbekend, zal getracht worden de mail af te leveren.
 
253 - Pending messages for node started
Afzender is bevoegd tot afleveren van email, actie wordt gestart.
 
300-codes
 
354 - Start mail input; end with. Server is ready to accept the message
Server krijgt de melding om de mailinhoud (afzender en ontvanger zijn al verzonden) nu door te zetten.
 
355 - Octet-offset is the transaction offset
Octet-offset is de melding dat de transactie gereed is gemeld en is afgeleverd.
 
400-codes
 
421 - Domain service not available, closing transmission channel
422 - The recipient has exceeded their mailbox limit. It could also be that the delivery directory on the Virtual server has exceeded its limit.
431 - Not enough disk space on the delivery server. Microsoft say this NDR maybe reported as out-of-memory error.
432 - Domain service not available, closing transmission channel
441 - Intermittent network connection. The server has not yet responded. Classic temporary problem. If it persists, you will also a 5.4.x status code error.
442 - The server started to deliver the message but then the connection was broken.
446 - Too many hops. Most likely, the message is looping.]
447 - Problem with a timeout. Check receiving server connectors.
449 - A DNS problem. Check your smart host setting on the SMTP connector. For example, check correct SMTP format. Also, use square brackets in the IP address [x.x.x.x] You can get this same NDR error if you have been deleting routing groups.
450 - Requested mail action not taken: mailbox unavailable. request refused
451 - Requested action aborted: local error in processing. Request is unable to be processed, try again
452 - Requested action not taken: insufficient system storage
453 - No mail
454 - TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism.
458 - Unable to queue messages for node
459 - node not allowed: reason
465 - Multi-language situation. Your server does not have the correct language code page installed.
 
500-codes
 
Dit is de grootste lijst met foutcodes en die heeft een aparte pagina met 2 subsecties. Klik hier om naar deze pagina te gaan.
Klik hier om naar subsectie 1 te gaan (foutcodes 5.0.x t/m foutcodes 5.3.x)
Klik hier om naar subsectie 2 te gaan (foutcodes 5.4.x t/m foutcodes 5.7.x)

Voorkomende 5.x.x foutmeldingen, deel 1

500-codes worden opgesplitst in meerdere subsecties, te weten:
 
5.0.x - Foutmeldingen inzake de commando's voor het uitvoeren van e-mailhandelingen.
5.1.x - Foutmeldingen inzake fouten met e-mail adres(-sen).
5.2.x - Foutmeldingen inzake de grootte van de betreffende e-mail.
5.3.x - Foutmeldingen inzake de mailservers (zowel afzender als ontvanger) en het mailsysteem.
5.4.x - Foutmeldingen inzake de routering van het e-mailverkeer.
5.5.x - Foutmeldingen inzake de transactie afhandeling van e-mailberichten.
5.6.x - Foutmeldingen inzake de grootte / hoeveelheid van bijlagen.
5.7.x - Foutmeldingen inzake de beveiliging van e-mailberichten.
 
Aangezien dit de grootste sectie is en de meeste foutmeldingen hierin voorkomen, is deze sectie onderverdeeld in 2 delen. In deel 1 worden de codes 5.0.x t/m 5.3.x behandeld. In deel 2 worden de codes 5.4.x t/m 5.7.x behandeld.
 
5.0.x-codes
 
500 - The server could not recognize the command due to a syntax error
Commando is foutief geschreven, waardoor mailserver het niet meer begrijpt. Meestal is de command line te lang. Repareer de aangegeven fout.
 
501 - A syntax error was encountered in command arguments
In het commando is er een parameter of variabele, of een combinatie van, foutief geschreven, waardoor dit niet begrepen wordt door de server. Repareer de aangegeven fout.
 
502 - This command is not implemented
Het ingegeven commando is onbekend. Vervang dit door de juiste commando.
 
503 - The server has encountered a bad sequence of commands
De server heeft een slechte reeks commando's ondervonden.  Bekijk de voorwaarde voor goede commando; voer deze in.
 
504 - A command parameter is not implemented
 Een commando parameter wordt niet gebruikt. Het wordt niet ondersteund. Schakel het uit of gebruik een ander.
 
5.1.x-codes:
 
510 - Check the recipient address
Adres van de ontvanger klopt niet. Meerdere mogelijkheden voor deze melding.
 
511  - Another problem with the recipient address. Maybe an Outlook client replied to a message while offline
Probleem met adres van de ontvanger. mogelijk dat het account is gebruikt / misbruikt tijdens  afwezigheid ontvanger.
 
512 - Host unknown. Domain can not be found
Host onbekend; domein onbekend.  Controleer of het domein van de ontvanger wel juist is.
 
513 - Another problem with contacts. Address field maybe empty. Check the address information
Adres onbekend, ligt bij ontvanger. Je kan pas zekerheid krijgen wanneer je de reactie leest. Adres kan bv niet ingevuld zijn, etc514 - Two objects have the same address, which confuses the categorizer
Twee of meerdere ontvangers hebben hetzelfde adres, wat de server in de war brengt.
 
515 - Destination mailbox address invalid
Adres van de ontvanger, als zodanig geschreven, is ongeldig.
 
516 - Mailbox may have moved
Mailbox van de ontvanger niet bereikbaar. Kan verplaatst of verwijderd zijn. Neem contact op met de ontvanger.
 
517 - Problem with senders mail attribute, check properties
Probleem met de attributen, eigenschappen van de afzender. Controleer de instellingen van het emailaccount van de afzender.
 
5.2.x-codes
 
521 - Machine does not accept mail
Mailserver accepteert geen mail. Bij de ontvanger navragen waarom.
 
522 - Recipient has exceeded mailbox limit
Ontvanger kan geen mail meer ontvangen. De mailbox is boven het limiet gekomen. Er moet eerst ruimte worden gemaakt.
 
523 - Server or connector limit exceeded. Message too large
Mailserver of Forwarder heeft de verbinding verbroken. Het email bericht is te groot. Waarschijnlijk vanwege bijlage(-s).
 
524 - Most likely, a distribution list or group is trying to send an email. Check where the expansion server is situated
Mail tegengehouden vanwege een verzendgroep of nieuwsbrieflijst. Kijk op de expansion server. Deze verzorgt dit soort mailings.
 
5.3.x-codes
 
530 - Must issue a STARTTLS command first. Encryption required for requested authentication mechanism
Moet gebruikmaken van een beveiligde verbinding via SSL. Encryptie is vereistt voor de gevraagde authenticatie mechanisme.
 
531 - Mail system Full
Mailsysteem is vol, accepteert geen berichten meer. Probeer het later opnieuw, of de ontvanger moet ruimte vrij (laten) maken.
 
532 - System not accepting network messages
Mailsysteem accepteert geen netwerk berichten. Dit is mogelijk een gevolg van een mailinstelling of een dubbele instelling van spamfilters.
 
533 - Remote server has insufficient disk space to hold email
Er is niet voldoende geheugen ruimte om de email op te slaan. Eerst ruimte maken.
 
534 - Authentication mechanism is too weak. Message too big
Authenticatie mechanisme is te zwak (meestal zwak wachtwoord).
 
535 - Multiple servers using same IP
Meerdere servers maken gebruik van hetzelfde IP.
 
538 - Encryption required for requested authentication mechanism
Encryptie nodig voor het aangevraagde authenticatie mechanisme.

Voorkomende 5.x.x foutmeldingen, deel 2

Vervolg 500-codes, deel 2: Foutcodes 5.4.x t/m 5.7.x
 
5.4.x-codes
 
540 - No DNS server for email address
Er is geen DNS-server bekend voor het e-mailadres.
 
541 - No answer from host
De ontvanger geeft geen antwoord.
 
542 - Bad connection
Slechte verbinding, met mogelijk een time-out als gevolg.
 
543 - Routing server failure. No available route
Fout tijdens het routeren. Geen mogelijke route aanwezig.
 
544 - Cannot find the next hop
Systeem kan de volgende hop niet vinden. Ofwel de route bestaat niet meer, ofwel een router onderweg is down.
 
546 - Email looping
E-mail blijft in omloop en kan niet worden bezorgd. Dat kan liggen aan foute MX- of A-records in DNS of aan een slechte Postfix-instelling.
 
547 - Delivery time-out
Bericht doet er te lang over om aan te komen. Dat kan liggen aan een foute instelling, vanwege greylisting, een te drukke mailserver, overvolle wachtrij, etc. Zie de reden in de foutmelding.
 
548 - Bad recipient policy
De ontvanger heeft een slechte policy. Dit staat ingesteld op de mailserver van de afzender! Zoek op foutief ingestelde FQDN's op de (afzender) mailserver.
 
5.5.x-codes
 
550 - Requested action not taken: mailbox unavailable. Or: Host unknown
Protocol verzonden vanaf de afzender wordt niet herkend door de ontvangende mailserver. De mailbox bestaat niet of is niet bereikbaar. Meerdere redenen mogelijk.
 
551 - User not local; please try forwardpath
Spiegelbeeld van 2.5.1: de ontvanger weet waar de mail afgeleverd moet worden, maar weigert de verantwoordlijkheid hiervoor. De juiste route wordt vermeld in de foutmelding.
 
552 - Requested mail action aborted: exceeded storage allocation
Geheugen is (meestal) vol. Dit kan zowel fysiek als virtueel geheugen zijn. Beiden dienen nagekeken te worden.
 
553 - Requested action not taken: mailbox name not allowed
Dit is een vreemde eend in de bijt. De betekenis is dat er teveel mails tegelijk zijn verzonden. Dit is een variabele instelling en kan tot max 5.000 worden gezet.
 
554 - Transaction failed
Mailtransactie mislukt vanwege foutief geschreven -emailadres. Kijk of er geen missende of 'rare' karakters in het adres zitten. Karakters die niet volgens de regels zijn.
 
555 - Wrong protocol version
Mogelijke protocol-fout, of versiefout. Kijk de event log of X-LINK2STATE na om te achterhalen wat de fout is.
 
5.6.x-codes
 
563 - More than 250 attachments
Het maximum aan toegestane bijlages is bereikt en overschreden. Knip het aantal in kleinere delen en probeer het opnieuw.
 
5.7.x-codes
 
571 -Permissions problem. For some reason the sender is not allowed to email this account. Perhaps an anonymous user is trying to send mail to a distribution list
Meerdere mogelijkheden. Kijk of er met een geauthoriseerde SMTP-server wordt verzonden of dat er niet met een onbekende gebruiker een ontvangerlijst wordt gebruikt (vb: no-user => nieuwsbrief).
 
572 - Distribution list cannot expand and so is unable to deliver its messages
De distributielijst is groter dan geconfigureerd maximum toelaatbaar. Alle e-mailberichten worden niet afgeleverd.
 
573 - Internal server error, IP address related
Controleer het extrene ip adres van de ISA server. Zorg dat het overeenkomt met de sMTP publishing rule.
 
574 - Extra security features not supported
Controleer de afleverende server op beveiligingsinstellingen.
 
575 - Cryptographic failure. Try a plain message with encryption
Encryptiefout. Gebruikt platte tekst met encryptie.
 
576 - Certificate problem, encryption level maybe too high
Certificaat fout. Niveau van encryptie is te hoog. Mail buiten certificaat om, of gebruik lager niveau van encryptie.
 
577 - Message integrity problem
 Ontvangende server blokkeert de mail. Meerdere redenen mogelijk. Mail kan encrypted zijn, mail kan niet door spam / antivirus programma komen, opmaak van mail is 'verdacht', etc.

Foutcode: #5.7.1 SMTP; 550 5.7.1

Foutmelding
Recipient address rejected. Mail appeared to be SPAM or forged. Ask your Mail/DNS-Administrator to correct HELO and DNS MX settings or to get removed from DNSBLs.
 
Betekenis
Er kan geen mail worden verzonden naar de ontvangende partij, omdat de mailserver van de ontvangende partij het emailadres ziet als zijnde een potentiële spam mail.
 
Reden
Tijdens een SMTP-check is het adres niet overeen gekomen met datgene wat bekend is op de SMTP-server van de zendende partij.
 
Oplossing

 • Neem contact op met de provider of de netwerkbeheerder of de systeembeheerder en laat de HELO waarden aanpassen. Die van de zendende en die van de ontvangende server moeten gelijk zijn aan elkaar.
 • Controleer of het e-mailadres waarmee wordt verzonden, ook als zodanig bekend is op de verzendende SMTP-server. Zoniet, pas dit aan, of voeg dit toe.

Foutcode: #5.7.1 SMTP; 554 5.7.1

Foutmelding
Helo command rejected: mta_clients_unkn_helo_b domain.tld country code.
 
Betekenis
Er kan geen mail worden verzonden naar de ontvangende partij, omdat de mailserver van de ontvangende partij het ip range en/of land weert waarvandaan wordt verzonden.
 
Oplossing

 • Probeer de mail nogmaals te verzenden met behulp van een webmail-account, zoals Yahoo, Gmail, Hotmail of MSN.
 • Vraag aan de ontvangende partij of zij hun systeem- of netwerkbeheerder de instellingen kunnen aanpassen en de ip-range en het land vrijgeven.

Foutcode: #553

Foutmelding
Cannot send email (need to enable SMTP authentication).
 
Betekenis
Er kan geen e-mail worden verzonden vanwege een configuratiefout bij de afzender.
 
Reden
Foute, of ontbrekend configuratie-onderdeel bij de afzender.
 
Oplossing

 • Ga naar de accountinstellingen in uw mailprograma.
 • Selecteer het account dat problemen geeft en klik op 'Wijzigen'.
 • Zorg dat bij de algemene instellingen de optie SPA (Secure Password Authentication) ,linksonder, niet is aangevinkt.
 • Klik op 'Meer Instellingen'.
 • Klik op tabblad 'Servers' en zorg dat de eerste 2 opties staan aangevinkt.
 • Klik op 'OK' om weer naar het blad met de hoofdinstellingen te komen.
 • Selecteer het account en klik op 'Eigenschappen'.
 • Ga naar het tabblad 'Servers' en zorg dat de server authenticatie aan staat.
 • Ga naar tabblad 'Geavandeerd' en zorg dat de hokjes voor authenticatie van inkomende en uitgaande mail zijn aangevinkt. De poorten voor beide mails veranderen dan automatisch naar de waarden welke zij moeten hebben.

Foutcode: #553 Badly formatted address

Foutmelding
Badly formatted address. Dat is een e-mailadres waar een fout in zit.
 
Betekenis
Er kan geen mail worden verzonden vanwege een fout bij het ingegeven emailadres. Dit kan van de zender als van de ontvanger zijn.
 
Oplossing

 • Bekijk het e-mailadres achter de pijlen en ontdek de fout.
 • Pas de verbetering toe. Dit kan in het adresboek zijn (voor het ontvangst adres) of de eigen instellingen (voor het zend adres).
 • Sla de wijzigingen op.

Foutcode: #554 5.7.1 Mail appears to be unsollicited

Foutmelding
Mail (mailnummer) appears to be unsollicited.
 
Betekenis
De mail wordt niet afgeleverd, omdat het als spam wordt aangemerkt, terwijl de kans groot is dat dit een legitieme mail is. Vaak gaat het hier om mails die de drempelwaarde net halen of overschrijden met 1 of 2 punten.
 
Reden
Meestal staat er een IP-adres (van de afzender) op een of meerdere blacklist (-s).
 
Oplossing
Stuur een ingevulde errorformulier naar de helpdesk om de reden te vinden waarom de mail niet aankomt. Neem vervolgens contact op met de eigen internetprovider en geef door dat ze voor bepaalde IP-nummers geblokkeerd zijn en vraag om dit te repareren.
 
NB: Deze foutmelding kan alleen door internetproviders worden opgelost.

Zakelijk internet van DSD Business Internet
Datacenter diensten van DSD Business Internet
Managed voice - VoIP van DSD Business Internet
Web development van DSD Business Internet