Algemeen
088 123 78 78
Support
088 123 78 00

Faq / Glasvezel

 

 

Checks bij problemen fiber

Afhankelijk van het apparaat wat wordt gebruikt voor de aansluiting (modem/router/firewall), worden de volgende checks aangeraden:
 
1. Kijk welke versie van firmware er draait op het apparaat en of dat de nieuwste is of niet. Indien dit niet het geval is, upgrade het naar de laatste versie.
2. Staat de poort van de verbinding op 100Mb, full duplex? Dit moet statisch in worden gezet, de optie [automatisch] moet uit worden gezet;
3. Zet de traffic shaper op bijna het maximum van de verbinding (bv: een verbinding van 50Mb krijgt een traffic-shaper van 49Mb);
4. Zorg dat de mdx niet op automaat staat;
5. Bij gebruik van een KPN Lightning Edge: gebruik een cross cable op de node van het KPN-apparaat.
 
Doorgaans liggen de problemen, zoals een lagere snelheid dan gevraagd, of het herhaaldelijk opstarten van een router of firewall, in de eerste 3 onderdelen.
 
Voor de traffic shaper volgt hieronder een configuratie voorbeeld. De configuratie regels zijn gebaseerd op een cisco 1841-router, maar kunnen impliciet voor elke cisco router worden gebruikt en als leidraard dienen bij andere merken en type routers.

 

policy-map parent
class class-default
  shape average X
  service-policy mpls
!
end
 
interface Y
description ???????
bandwidth Z
encapsulation dot1Q 2
ip address *.*.*.* *.*.*.*.*
ip flow ingress
no cdp enable
service-policy output parentend

end

 

Verklaring van de tekens
X = waarde in bits à voor een 50 Mb-verbinding wordt het in te vullen getal: 49000000
Y = interface waar de verbinding op uitkomt op de router
? = hoe de verbinding wordt omschreven
Z = bandbreedte in MB à in het geval van een 50Mb verbinding wordt het in te vullen getal: 50000
'* = IP-adres van de router / firewall
 
Het verschil tussen de 49 en de 50 is gelegen in het feit dat er in Nederland nog sprake is van burst mogelijkheid (tot een redelijke hoeveelheid). Hier moet men gebruik van willen maken. Echter, indien er een shape average op 50 zou zetten, dan wordt de pijp meteen dichtgeknepen en profiteert men dus minder van de verbinding op die momenten dat men veel moet binnentrekken of verzenden en de lijn is niet overbezet.
 
Bij de bandwidth kan er gewoon de reguliere bandbreedte ingevuld worden, dat maakt voor de burst niet uit. Die is alleen voor het definiëren van de bestelde bandbreedte.

Wat is fiber eigenlijk?

Fiber optics, of glasvezel, zijn dunne strengen puur glas met een diameter ter grootte van een menselijk haar. Gebundeld worden het glasvezel kabels en het wordt gebruikt om licht over langere afstanden te transporteren. Een glasvezel bestaat uit een dunne kern (core) van puur, gesmolten glas, met eromheen een dikke laag optisch materiaal (cladding) om het licht te weerkaatsen en in de glasvezel te houden. Rond dit optisch materiaal gaat een plastic coating (buffer coating) om het geheel waterdicht en schadevrij te houden. Rond een bundel kabels gaat tenslotte nog een extra laag beschermend materiaal, een zogenaamde jacket.

Zijn er meerdere typen fiber?

Ja, er zijn single- en multimode glasvezels. Singlemode gebruikt een signaal per fiber en wordt voornamelijk gebruikt voor telefonie en televisie. Multimode gebruikt meerdere signalen per fiber en wordt gebruikt in computernetwerken, LAN's. Een ander type fiber zijn de fiberkabels gemaakt van plastic die gebruikmaken van een rood LED-licht om het signaal te verzenden.

Wat zijn de voordelen van fiber?

1. Glasvezel is dunner dan een koperkabel. Er kunnen meer fiber kabels gebundeld worden tot een gewenste diameter als een overeenkomend aantal koper kabels. Dit leidt tot meer telefoonlijnen of kabelzenders welke kunnen worden doorgezonden over een gebundelde kabel.
2. Fiber heeft een lager signaalverlies dan een koperkabel. De signaalsterkte van fiber blijft op een grotere afstand gewaarborgd.
3. Fiber geeft minder signaalruis op de lijn. Anders danbij  electriciteit, zal het ene lichtsignaal geen effect sorteren op een andere lichtsignaal. Dit leidt tot helder geluid en beeld.
4. Bij fiber is een lager signaal is nodig om hetzelfde resultaat te bereiken vanwege een mindere kwaliteitsafbraak van de lijn ten opzichte van koper.
5. Fiber is niet vlambaar. Er is geen risico op vuur, omdat er licht door de lijngaat in plaats van electriciteit.
6. Fiber heeft anders dan koper in principe geen snelheidslimiet. Op dit moment is vastgelegd dat de snelheid voor particulieren 100Mbit/s bedraagt.

Waarom is fiber duurder dan koper?

Dit verschil zit met name in de aanlegkosten van fiber, die zo'n zes à zeven keer die van koper bedragen.

Is speciale apparatuur nodig om fiber te gebruiken?

Omdat een glasvezelverbinding altijd in de vorm van een ethernet-aansluiting wordt afgeleverd moet daar een firewall achter worden aangesloten met een rj45 netwerk-aansluiting. Indien u reeds in het bezit bent van een firewall, dan is deze zeer waarschijnlijk geschikt voor een glasvezel verbinding.
 
Bij de snellere glasvezel verbindingen is het wel mogelijk dat uw bestaande apparatuur de snelheid van de verbinding niet kan bijbenen. In zo'n geval vormt uw apparatuur een beperking op de snelheid die u kunt halen en is het aan te raden dat u een nieuwe firewall laat installeren. Dat kunt U direct aangeven op het bestelformulier voor de glasvezelverbinding.
 
De overige netwerk componenten binnen uw bedrijfsnetwerk zijn in het algemeen voldoende snel om te blijven gebruiken.

Wat is dark fiber?

Dit is nog ongebruikte fiber die wordt aangeschaft door een gebruiker voor langere periodes (meestal minimaal 15 jaar), waarbij de gebruiker het economisch recht krijgt op het gebruik van een glasvezel paar. Hij koopt als het ware een glasvezellijn voor upload en een voor download. De gebruiker heeft zelf apparatuur voorhanden om de lichtstralen te verzenden en te ontvangen.
 
Voordeel van deze constructie is dat er geen tussenkomst is van een 2de of derde partij, geen wijkkasten het verkeer moeten routeren, geen bandbreedte gedeeld hoeft te worden met anderen, enzovoort. Nadeel is uiteraard de hoge kosten voor de apparatuur die de gegevens verzendt en ontvangt. Deze apparatuur is altijd nogal prijzig.

Zakelijk internet van DSD Business Internet
Datacenter diensten van DSD Business Internet
Managed voice - VoIP van DSD Business Internet
Web development van DSD Business Internet